Sunday, December 12, 2010

Kelebihan Ilmu Berbanding Harta

                                    

  • Ilmu itu warisan Nabi-nabi. Sedangkan harta itu warisan Qarun, Syidad dan Fir'aun.
  • Ilmu akan m'jaga pemiliknya. Sedangkan harta minta dijaga.
  • Insan yang b'ilmu ramai kawannya. Sedangkan orang yang b'harta ramai musuhnya.
  • Jika ilmu diberikan kepada orang lain ia akan bertambah. Tetapi jika harta diberikan kepada orang lain ia akan berkurang.
  • Orang yang b'ilmu disebur Karim (mulia). Sedangkan orang yang b'harta disebut Bakhil.
  • Harta boleh dicuri. Sedangkan ilmu tidak boleh dicuri.
  • Orang yang berharta akan Dihisab. Sedangkan orang yang b'ilmu m'dapat Syafaat.
  • Harta akan rosak dimakan zaman. Sedangkan ilmu kekal utuh.
  • Orang b'harta yang lupa mengaku sebagai Tuhan. Tetapi orang yang b'ilmu akan ingat dan mengaku sebagai Hamba Allah.


                                                         -dipadankan dari nasihat Saidina Ali-

No comments: